” Kütüphane Haftası ” ile İlgili Kanun

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi : MART 1992/2354

Ek ve Değişiklikler:

1) (ŞUBAT 2009/2617 TD)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında “Kütüphane Haftası”nın kutlanmasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında “Kütüphane Haftası”nın kutlanması hakkındaki, usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Daire”, Yayımlar Dairesi Başkanlığını,

“Eğitim Kurumları”, özel ve resmî okul öncesi eğitim kurumu ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,

“Kütüphane”, özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki okul kütüphanelerini,

“Kütüphane Haftası”, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca her dereceli eğitim kurumun da çeşitli etkinliklerle kutlanan haftayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Yetki ve Sorumluluklar

Madde 5- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Kütüphane Haftasının kutlanmasında yetki ve sorumluluk okul müdürünündür. Okul müdürü, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre kütüphane haftası kutlama etkinliklerinin ilgili sosyal etkinlik kulübü tarafından yürütülmesini sağlar.

Madde 6- Kütüphane Haftasının kutlanmasından sorumlu öğretmene, çalışmalarında kütüphanede görevli memur yardım eder.

Madde 7- Kütüphane Haftasının düzenlenmesi ve kutlanmasında görevli öğretmene kütüphanecilik kolu üyesi öğrencilerde yardım eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kutlama ile İlgili Usul ve Esaslar

Kutlama Esasları

Madde 8- Kütüphane Haftası boyunca her dereceli eğitim kurumunda yapılan kutlamalarda:

a) Kitap okuma zevki alışkanlığının, boş zamanları kitap okuyarak değerlendirmenin önemi, faydaları ve insana neler kazandırdığının anlatılması,

b) Kitabın öneminin ve değerinin kavratılması,

c) Kitap ve kütüphane ile ilgili konuşmalar yapılarak açık oturum ve sergiler düzenlenmesi,

ç) Kitap ve kütüphane ile ilgili öğrencilere ödevler verilmesi,

d) Geziler düzenlenerek çevredeki özel ve genel kütüphanelerin tanıtılması,

e) Bir kütüphaneye gidildiğinde oradan nasıl yararlanıldığı, özellikle ansiklopedi, sözlük gibi başvuru eserlerinin nasıl kullanılacağı aranılan bir eserin kataloglardan nasıl bulunacağının gösterilmesi,

f) Derslerin zaman zaman kütüphanelerde yapılarak kütüphane ve kitaplarla öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması,

g) Her dereceli eğitim kurumunda kütüphane ve kitapları tanıtacak afişlere yer verilmesi,

h) Kütüphane ve kitapları tanıtan ve sevdiren sözlerin, öğrencilerin yoğun olduğu yerlere ve sınıflara asılması,

ı) Ders kitaplarının dışında roman, hikâye, masal, şiir, inceleme, araştırma vs. gibi kitaplarında öğrenciler tarafından okunmasının yararlı olacağı ve öğrencilerin zihnî gelişmesini sağlayacağı belirtilerek bu duygunun kavratılması,

k) Kütüphane ve kitap konusunda ilk ve orta öğretim kurumları öğrencileri arasında kompozisyon, şiir, resim ve afiş yarışması düzenlenmesi,

l) Okul kütüphanesinde bulunan eserlerin öğrencilere tanıtılması,

m) Öğrencilere inceleme araştırma yapmanın metot ve tekniği ile not alma (tutma) usullerinin öğretilmesi,

n) Öğrencilerin kitap, dergi vb. yayınları temin etmelerini teşvik için, kitap tanıtma saatleri, kitap piyangoları, okul kooperatifinden yararlanarak indirimli kitap satışlarının düzenlenmesi,

o) Her dereceli eğitim kurumunda öğretici filmler, televizyon, video, bilgisayar gibi araçlar varsa öğrencilerin bunlardan yararlanmalarının sağlanması,

p) Öğrencilere, Devlet malının en iyi bir şekilde kullanılması ve korunması duygusunun kazandırılması,

için çalışmalar yapılır.

Madde 9- Kütüphane Haftasının kutlanması konusunda, 8 inci maddede belirtilenlerle bunun dışında, yapılacak her türlü kutlamalarda ilgili Daire ile irtibat kurulur.

Kütüphane Haftası Kutlamanın Amacı

Madde 10- Kütüphane Haftası kutlamanın amacı;

a) Kütüphane ve kitapla öğrenciyi kaynaştırarak, kütüphane ve kitap hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak,

b) Öğrencilerin millî, ahlakî, insanî değerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemiş yapıcı, yaratıcı, özgür bilimsel düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

c) Öğrencilerin araştırma, inceleme ve not tutma yeteneklerini geliştirerek, millî ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmalarını sağlamaktır.

Madde 11- Kütüphane Haftasının, kutlanmasının plânlanması ve yütürülmesinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartları da göz önünde tutulur.

Madde 12- Kütüphane Haftası kutlamalarında grup çalışmalarında olduğu gibi kişisel çalışmalarada yer verilir.

Madde 13- Kütüphane Haftası kutlamalarının plânlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için belli bir süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını kapsayacak ve değerlendirecek şekilde düzenlenir.

Madde 14- Kütüphane Haftası Kutlamaları, kurum içinde ve dışında her türlü imkândan yararlanarak öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürtülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge Tebliğler Dergisi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s