Okul Kütüphaneleri

     Okullarda çalışan öğretmenlerin ve okuyan öğrencilerin her türlü gereksinimine açık olan kütüphanelerdir. Bu kütüphaneleri yönetmelik gereği bilgi ve belge yönetimi mezunu bir kimse ya da kütüphanecilik kursu almış olan bir kimse ;okul tarafından görevlendirilen öğretmenler veyahut görevli öğretmenin sorumluluğunda öğrenciler yönetirler.

Türkiye’de ortaöğretim sorunlarındaki ortak noktalar
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Eğitim sistemi bilgi yüklemeye dayalı ve ezbercidir.
 • Eğitimde sınav araç olmaktan çok amaç olmuştur. 
 • Eğitim, öğrencileri yaşama hazırlamamakta yaşama örtüşmemektedir.
 •  Öğrenciler öğrendiklerini yaşantılarında kullanmamaktadırlar. 

      Bu eğitim sistemi içerisinde öğrenciye eleştirel düşünme becerisi ile
kendini ifade etme becerisini kazandırmayan, sorgulayıcı değil söyleneni
kabul etmeyi içeren eğitim olanakları verilmekte, ülke ve dünya sorunlarına
ilgisiz, duyarsız öğrenci yetiştirilmektedir. Eğitimin programlarına koşut olarak hazırlanan ders kitapları, öğretim
yöntemleri ve öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilere uygun değildir.

 •  Öğrenciler, ilköğretimden gelen yönlendirme eksikliği ile ortaöğretimde farklı ilgi, yetenek ve kapasitelerine göre ayrılamamakta, geldikleri çevrenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılanması, geleceğe bakıştaki belirsizlikler ve mevcut okul ortamlarının yetersizlikleri sorunlar yaratmaktadır (Summak, 2000, 291-311; Yükseler, 2001,17; Eskicumalı, 2003, 1-6; Canberk, 2003, 20; Eşme, 2004, 1-4; Kızıltepe, 2004, 1-3; Yavuzer, 2005, 10; TÜBİTAK, 2005, 1-2, Zeylan, 2007, 184).Okullar, bilgilerin ezberletilmesi üzerinde odaklaşmaktan vazgeçip bilginin nasıl bulunacağı ve nasıl kullanılacağı üzerinde daha çok vurgu yapmalıdır (Aydın, 2006, 11).

     Aynı derecede önemli bir diğer nokta ise sunulan eğitimin “kalitesidir”. Eğitim
sisteminin öğrenmeyi öğrenen, bilgi üretip yayabilen, araştıran, sorgulayan, eleştirel
bakabilen, ulusal ve evrensel değerleri uzlaştırabilen, vizyonu olan, stratejik
düşünenebilen bireyler yetiştirecek yapıda örgütlenmesi gerekmektedir (Balcı, Ali ve
diğerleri, 2007,148). Programlar, araştırmacı ruh ve kimliğin yetişmesine imkan
tanıyacak bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Zira öğrenmeyi öğrenmek okulda öğretilen
şeylerden çok daha önemlidir. Bilgiler çok kısa sürede hızla işlevini yitirebilmektedir.
Düşünmenin, araştırmanın, sorgulama ve çalışmanın yeni yol ve yöntemlerini
öğrenmenin değeri ise sonsuzdur (Doğan, 2004, 41).
Türkiye’de devlet okullarının kalite ve niteliğinin düşmekte olduğu, bu okullarda eğitim
ve öğretimin giderek etkisizleştiği, öğrencinin, çevrenin ve velinin beklentilerini
karşılamaktan uzaklaştığı sıklıkla dile getirilen sorunlar arasındadır (Satıcı, Kuru ve
Arslan, 2006, 16). Böylesine sorunları olan eğitim sistemimizin orta öğretim
kurumlarının kütüphanelerinin içinde olduğu duruma geçmeden önce okul kütüphanesi,
okul kütüphanesinin amaçları ve yapısının açıklanmasında yarar vardır.

Okul Kütüphanesi
Bu bölümde Türkiye’de okul kütüphanelerinin durumuna geçmeden önce okul
kütüphanesinin tanımı ve görevlerinin verilmesi yararlı olacaktır. Okul kütüphanesi:
İlkokul ile her düzey ve türdeki orta dereceli öğretim kuruluşunda oluşan; gerek
eğitim’in temel like ve amaçları gerekse okul’un özel olarak yöneldiği amaçların
gerçekleşmesine yardımcı; Okul eğitimi’nin önce fırsat eşitliği içinde bütünlük ve gelişen bir içerik kazanarak yürümesi, sonra da eğitim’in yaşam boyu sürecek bir kişisel
etkinliğe dönüşmesini sağlamakla yükümlü, hizmet birimidir ( Soysal, 1998. 181).

Okul Kütüphanesinin Amaçları

 • Okul Kütüphanesi eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıdakiler okuryazarlığın, bilgi okuryazarlığının, öğretimin, öğrenmenin ve kültürel gelişimin temeli olarak, okul kütüphanesi hizmetlerinin özünü temsil eder.
 • Okulun görevleriyle birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel amaçları desteklemek ve ilerletmek;
 • Çocuklarda okuma, öğrenme, yaşamları boyunca kütüphane kullanma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek ve sürdürmek;
 • Bilgi edinme,anlama, hayal kurma ve eğlenme amacıyla bilgiyi kullanma veyaratıcılığı sağlama deneyimlerini oluşturacak fırsatlar sunmak;
 • Toplumdaki iletişim yöntemlerine duyarlı olarak yapıya, biçime veya ortama bakılmaksızın bilgiyi değerlendirmeleri ve kullanmaları için bütün öğrencileri eğiterek beceri kazanmalarını desteklemek;
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimi sağlayarak kullanıcıların farklı görüşleri, deneyimleri ve düşünceleri üretebilmelerinde gerekli olanakları tanımak;
 • Sosyal ve kültürel olayların farkında olmayı ve bunlara önem vermeyi sağlayan faaliyetler düzenlemek;
 • Okulun görevlerini başarıyla yerine getirmesi için öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve velilerle birlikte çalışmak;
 • Etkin ve sorumlu vatandaş olarak demokrasiye katılmak için düşünce ve bilgiye erişim özgürlüğünün gerekliliğini benimsetmek;
 • Okul kütüphanesinin kaynaklarını, hizmetlerini ve okumanın gerekliliğini okulun tamamına ve ilgili olabilecek herkese anlatmak.
 • Okul kütüphanesi bu görevleri politika ve hizmetler geliştirerek, kaynakları seçip elde ederek, uygun bilgi kaynaklarına fiziksel ve düşünsel erişim sağlayarak, eğitimsel olanaklar sunarak ve eğitilmiş personel çalıştırarak yerine getirir (İFLA/ UNESCO).
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s